Sugestie Dotyczące Naprawy Przycisku Obrazu W Windows Forms

Jeśli otrzymujesz przycisk obrazu w błędzie oprogramowania w Windows Forms, ten wpis na stronie jest tutaj, aby pomóc.

Czy Twój komputer działa wolno i zawodnie? Masz dość radzenia sobie z irytującymi błędami systemu Windows? Cóż, nie szukaj dalej, bo Reimage jest tutaj, aby pomóc.

ImageButton to AbsoluteLayout, który umożliwia określenie idealnego kąta jego elementów podrzędnych. Ujawnia to przycisk z prawdziwym wrażeniem (a nie tekstem), że użytkownik zamierza nacisnąć lub kliknąć.

Definicja

Przestań marnować czas na błędy komputera.

Przedstawiamy Restoro — niezbędne oprogramowanie dla każdego, kto polega na swoim komputerze. Ta potężna aplikacja szybko i łatwo naprawi wszelkie typowe błędy, zabezpieczy pliki przed utratą lub uszkodzeniem, ochroni przed złośliwym oprogramowaniem i awariami sprzętu oraz zoptymalizuje komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Niezależnie od tego, czy jesteś studentką, zapracowaną mamą, właścicielem małej firmy czy graczem – Restoro jest dla Ciebie!

 • 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Reimage
 • 2. Otwórz oprogramowanie i kliknij „Skanuj”
 • 3. Kliknij „Przywróć”, aby rozpocząć proces przywracania

 • publiczny: System::Rysunek::Obraz ^ Obraz System::Rysunek::Obraz ^ get(); escape set(System::Rysunek::Obraz ^ wartość); ;
  zestaw publiczny dotyczący obrazów System.Drawing.Image; Wola; 
  this.Image członek: System.Drawing.Image z get, set

  Obraz własności publicznej, podczas gdy obraz

  Wartość nieruchomości

  Obraz

  obraz zostanie zawieszony na przycisku sterowania. Wartość niepowodzenia zapłaty wynosi null.

  Przykłady

  Poniższy przykład wytycznych wykorzystuje sposób, w jaki styl Przycisk uzyskuje i ustawia, wiele z nich ma wspólne właściwości. Rezultatem jest prawy płaski przycisk z tekstem po lewej stronie i prawdziwym obrazem po prawej stronie. To programowanie wymaga posiadania mapy bitowej gwiazdy ogólnie znanej jako MyBitMap.bmp przechowywanej w katalogu, takim jak na przykład c:graphics oraz odniesienia do pomocy System.Drawing zdefiniowana przestrzeń nazw wyłączona.

  prywatny : anuluj SetMyButtonProperties() // Przypisz obraz do przycisków. button1->Obraz oznacza Obraz::FromFile(“C:GraphicsMyBitmap.bmp”); // Wyrównaj obrazek i nazwij przycisk “Przed”. button1->ImageAlign = ContentAlignment::MiddleRight; button1->TextAlign jest równe ContentAlignment::MiddleLeft; // Zrób ważne mieszkanie. button1->FlatStyle idzie w parze z FlatStyle::Flat; PustyPrywatne SetMyButtonProperties() // Przypisz obrazek do samego przycisku. button1.Image = Image.FromFile("C:GraphicsMyBitmap.bmp"); // Wyrównaj część tekstu motywu i przycisku. button1.ImageAlign = ContentAlignment.MiddleRight; button1.TextAlign = ContentAlignment.MiddleLeft; // Ustaw klucz w poziomie. button1.FlatStyle oznacza FlatStyle.mieszkanie prywatne; SubSetMyButtonProperties() nie Przypisz obrazek i znaczący przycisk. button1.Image jest porównywalny z Image.FromFile("C:GraphicsMyBitmap.bmp") Wyrównaj obraz i tekst skojarzony z przyciskiem. button1.ImageAlign odpowiada ContentAlignment.MiddleRight button1.TextAlign będzie równe ContentAlignment.MiddleLeft lol Daj przycisk Flat nowy dobry absolutny wygląd. button1.FlatStyle implikuje Flat Style.Flatkoniec pod

  Notatki

  Gdy właściwość Obraz osoby jest ustawiona, jej właściwość ImageList staje się null, a jej imageindex< Właściwość /a> zostaje ustawiona na wartość przeciągnięcia, -1.

  Powiązane z

  Zobacz Zobacz też

 • Lista obrazów
 • FlatStyle
 • Co to jest przycisk uderzenia ?

  W telefonach komórkowych z systemem Android obraz johnson jest kontrolką interfejsu użytkownika, dlaczego służy do wyświetlania przełącznika z obrazem, a nawet wykonywania akcji, gdy dobra osoba kliknie lub stuknie w ćwiczenie. W Androidzie możemy powiększać obraz podczas kliknięcia hotlinka za pomocą atrybutu android:src do pliku układu xml lub za pomocą metody setImageResource().

  Ustaw obraz wyświetlany na przycisku sterowania.

  przycisk obrazu w formularzach systemu Windows

  Jeśli zazwyczaj właściwość FlatStyle jest ustawiona tak, aby naprawdę FlatStyle.System, wszystkie obrazy zostały przypisane ogólnie Lokalizacja Obrazu nie będzie wyświetlana.

  • Upewnij się, że odpowiedziałeś na najważniejsze pytanie. Podaj szczegóły i udostępnij swoje badania!

 • Prośby o pomoc, wyjaśnienia lub informacje zwrotne do innych odpowiedzi.
 • Twierdzenia oparte na opiniach; ponownie z linkami lub doświadczeniami dotyczącymi mężczyzn lub kobiet.
 • Kod źródłowy – 1,42 MB
 • Prezentacja

  ImageButton to po prostu zupełnie nowa klasa .NET obsługująca wersję WinForm przycisku najechania w witrynie, która obsługuje rzeczywisty „pusty” obraz, najechanie, i pomocny obraz „w górę”. Może to być bardzo istotne podczas tworzenia interfejsów użytkownika w .NET.

  Kontekst

  Ogólna wiedza na temat nadpisywania, zapisów, masek Definicja i atrybuty wideo w .NET będą przydatne podczas zmiany źródeł. Musisz wiedzieć, jak pracować z edytorem, aby tworzyć przyciski lub kiedy musisz użyć narzędzia do tworzenia przycisków z każdej z naszych nowych witryn.

  Korzystanie z kodu

  Z tekstem na bieżącym obrazie

  zmiana obrazu w formularzach systemu Windows

  Zanim skupisz się na pracy nad kodem, mogę powiedzieć, że musisz wymyślić pewien zestaw ilustracji lub zdjęć – zwykły, pływający i obniżony – każdy z nich jest opcjonalny, ale jako grupa daje najlepszy efekt.

  Teraz dostarcz plik ImageButton.dll z bin/Release do dowolnego projektu jako odniesienie i przenieś wszystkie kontrolki ImageButton do aplikacji. Możesz użyć regionu Picturebox podobnego do kształtu kropki.

  Jak wyświetlić obraz Windows Forms?

  Otwórz projektanta wizualnego na większości formularza zawierającego kontrolkę, aby go zmodyfikować.Wybierz kontrolkę.We właściwościach wprowadź, wybierz kontrolkę Surface Image lub BackgroundImage.Kliknij wielokropek ( ), jeśli chcesz wyświetlić okno dialogowe Wybierz zasób, a następnie wybierz konkretny obraz, gdy chcesz go wyświetlić.

  Edytuj dodatkowo właściwości NormalImage, HoverImage, DownImage we właściwościach otwarcie pasujące do zestawu utworzonego na obrazach.

  Brak tekstu na obrazie

  Jak dodać przycisk obrazu w ostatnim WinForm?

  Dodaj fajną kontrolkę ImageList do formularza, dodając dwie próbki obrazów: jedną dla normalnego wyglądu za konkretnym przyciskiem i wskaźnik myszy fori.Dodaj właściwości przycisku i zegara telewizora: FlatStyle = Flat.

  Możesz utworzyć zestaw obrazów pozbawionych tekstu, dzięki czemu możesz ustawić typ tekstu za pomocą tego projektanta VS. Oznacza to, że nikt nie potrzebuje czasu na tworzenie innego zestawu filmów dla każdego przycisku.

  Uwaga: w oknie komunikatu Jeśli nie ma podziałów wierszy, musisz wstawić zerwania wierszy (vbCrLf przez VB lub n C#), aby samodzielnie wpisać tekst.

  Po pierwsze, zestaw wraz ze zdjęciami organizacji bez tematu przycisku w środku; coś takiego:

  Następnie, na przykład wcześniej, dodaj kontrolkę ImageButton, a ponadto po prostu ustaw właściwości obrazu, a tym razem ustaw gospodarstwo domowe Text na tekst, który chcesz użyć do program telewizyjny oprócz właściwości Czcionka tego, czego chcesz użyć.

  Ten program chroni Cię przed wieloma błędami, które mogą pojawić się na komputerze, a także pomaga szybko naprawić wszelkie problemy.

  Suggestions For Fixing Image Button In Windows Forms
  Windows Forms에서 이미지 버튼 수정을 위한 제안
  Suggestions Pour Réparer Le Bouton D’image Dans Windows Forms
  Vorschläge Zum Korrigieren Der Bildschaltfläche In Windows Forms
  Suggerimenti Per La Correzione Del Pulsante Dell’immagine In Windows Form
  Sugerencias Para Arreglar El Botón De Imagen En Windows Forms
  Sugestões Para Corrigir O Botão De Imagem No Windows Forms
  Förslag För Att Fixa Bildknapp I Windows Forms